SSL certificaat installeren/binden mbv netsh

Gebruik nets.exe om een certificaat te installeren/binden aan een IP adres/interface. Voer het volgende commando uit:
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:443 certhash=<thumbprint/vingerafdruk van je certificaat> appid={00000000-0000-0000-0000-000000000000}

{{{{-ipport The IP address and port
-certhash The thumbprint of the certificate.
-appid GUID to identify the owning application

Overzicht van mailboxen met specifiek e-maildomein

Voer het volgende commando uit:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select-Object Name, PrimarySMTPAddress, @{Name=”EmailAddresses”;Expression={$_.EmailAddresses -cmatch “smtp”}} | Where-Object {($_.PrimarySMTPAddress -like “*domain3.nl*”) -or ($_.EmailAddresses -like “*domain3.nl*”)} > mailboxes.txt

De uitkomst van het commando wordt weggeschreven in het bestand “mailboxes.txt”